خانم قدیریان

طبق قانون حقوق مادی ومعنوی عکس تا سی سال متعق به عکاس است . آقای مدیر نشر مربوطه فراموش نکرده و یا شاید نمی داند که منبع تهیه عکس مهم نیست بلکه مهم اینست که عکس باید با اجازه صاحب آن استفاده شود.

به آن آقا باید گفت که اگر در خانه ای باز بود و روی در اسم صاحبخانه نوشته نشده بود به معنای اینست که خانه صاحب ندارد و می توان بدون اجازه وارد آن شد ؟ کپی نامه ایشان را نگهدارید که بد جوری دست خودشان را باز کرده اند.

به آن آقای صاحب فرهنگ یعنی صاحب آن بنگاه نشر عرض می کنم که استناد ما عکاسان ایرانی در اعتراض به استفاده های بدون اجازه از آثارمان قانون جهانی کپی رایت که هنوز محمل قانونی در محاکم قضایی ما ندارد نیست بلکه قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸ است که قانون رسمی کشور است و محاکم با استناد به آن حکم می دهند.

خانم قدیریان از حدود یکسال و نیم قبل تاکنون ما برای این موضوع پی گیری های بسیاری کرده ایم و نتایج قابل توجهی هم گرفته ایم . با کمال میل حاضریم در این مورد با شما همراهی کنیم . اگر لازم دیدید با من تماس بگیرید .

افشین شاهرودی

شکایت خانم شادآفرین قدیریان از نشر البرز