جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان Kaveh Golestan Annual Photojournalism Award

طی هماهنگی به عمل آمده با شورای سیاستگذاری جایزه کاوه گلستان و موافقت این شورا سایت سایت عکاسی مسئولیت راه اندازی سایت اختصاصی این جایزه را برعهده گرفته است. این سایت که در حال حاضر مراحل فنی خود را طی می نماید اخبارواطلاعات جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان را منعکس می نماید. آدرس اینترنتی سایت و اطلاعات تکمیلی متعاقبا” اعلام خواهد شد.