بله ناباورانه یک سال گذشت !
کمتر از یک ماه دیگر ۱۳ فروردین اولین سالگرد کاوه گلستان است. در مصاحبه ای که با خانم گلستان داشتیم ایشان اعلام داشتند که مراسم و برنامه ای از سوی خانواده گلستان برای سالگرد کاوه پیش بینی نشده است اما دوستان و شاگرد او می توانند برنامه های خود را داشته باشند.
سایت عکاسی در نظر دارد با دعوت از عکاسان و شاگردان کاوه گلستان در حرکتی جمعی بر مزار او جمع شویم. لذا بدین منظور خواهشمند است دیدگاه خود را در این مورد اعلام فرمایید تا پس از ارزیابی نظرات شما گرامیان مقدمات برگزاری این مراسم فراهم شود.