جناب آقای دکتر احمدی نژاد
مدیر مسئول روزنامه همشهری

احتراما پیرو نامه های مورخ ۲۲/۹/۸۲ و ۱۵/۱۰/۸۲ و ۵/۱۱/۸۲ ثبت شده به شماره های ۴۶۴۰ و ۵۰۸۶ و ۵۵۰۴ در دفتر آن روزنامه در خصوص استرداد عکس هایی که از اینجانب در آرشیو آن روزنامه وجود دارد و همچنین مطالبه غرامت استفاده بدون اجازه و اطلاع مجدد از آثار عکاسی اینجانب در آن روزنامه که مسبوق به سوابق طولانی ست و مدارک آن در دفتر حقوقی همشهری موجود است متاسفانه تاکنون پس از گذشت پانزده ماه از اولین ویک ماه و نیم از آخرین نامه اینجانب هنوز نه تنها غرامتی به اینجانب پرداخت نشده بلکه عکس های اینجانب نیز مسترد نگردیده است . با توجه به اینکه آن روزنامه علیرغم منع کتبی قبلی مجددا نسبت به چاپ آثاراینجانب اقدام نموده و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز به این کار مبادرت نماید بار دیگر تقاضا می کنم که نسبت به پرداخت غرامت و استرداد عکس های چاپ شده در ضمیمه نامه تهران مورخ ۲۵/۹/۸۱ و دوچرخه مورخ ۲۰/۹/۸۲ و یا خرید آنها اقدام فرمایید .
بدیهی ست کماکان تا موضوع دو عکس فوق الذکر حل نشده است همشهری و ضمیمه نامه های آن مجاز به استفاده از آثار دیگر اینجانب نیست و همانطور که قبلا طی مکاتبات متعدد در خواست کرده ام دستور فرمایید چنانچه آثاری دیگری از اینجانب در آرشیو آن روزنامه وجود دارد عودت داده شود .

با احترام
افشین شاهرودی (عکاس)

رو نوشت :
معاونت محترم مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – جناب آقای پور نجاتی
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری- جناب آقای طالب
شورای اسلامی شهر تهران – جناب آقای چمران
مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران – جناب آقای شیخ الاسلام
مدیر عامل شرکت پیام همشهری – جناب آقای شیخ عطار
مجلات عکس و دوربین عکاسی
انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران
خانه عکاسان ایران
آژانس عکس ایران
سایت ها و وبلاگ های مرتبط با عکاسی