سفارت ژاپن با همکاری مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد از ۱۳ تا ۲۶ شهریور نمایشگاه عکس کیجورو یاهاگی عکاس ژاپنی را برگزار می کند. این نمایشگاه که با عنوان جنبه های مختلف زندگی مدرن در ژاپن در برگیرنده ۸۵ قطعه عکس سیاه وسفید است. این عکس ها در کشورهای مختلف به نمایش در آمده و مورد استقبال واقع شده است.
مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد. خیابان ولی عصر- خیابان زعفرانیه – خیابان طاهری
افتتاحیه: ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ الی ۱۸
زمان: ۱۴ الی ۲۶ شهریور از ساعت ۹ صبح تا ۳۰/۱۷