بخش کتاب و مجله سایت در حال راه اندازی است از مدیر مسئول و ناشران محترم نشریات هنری دعوت می شود در صورت تمایل تصویر کتاب یا مجله مورد نظر را به همراه اطلاعات دقیق آن نشریه و شماره تماس به آدرس سایت ارسال نمایند .