با پوزش بسیار از عزیزانی که در طول دو هفته اخیر اطلاعات مورد نظر خود را در قسمت بازرچه وارد کرده اند به اطلاع می رسانم اطلاعات ارسالی به علت نقص فنی ! دریافت نشده است لذا در صورتی که اطلاعات شما در حال حاضر در قسمت بازارچه مشاهده نمی شود لطفا” مجددا” اقدام به درج اطلاعات کنید. با تشکرو پوزش مجدد