یکی از مشکلات عکاسان آشنا نبودن با نحوه اسکن صحیح عکسها و نقل و انتقال آنها بر روی اینترنت است معمو لا” حجم عکسها یی که بر روی اینترنت جا به جا می شود متناسب با استاندارد های وب نبوده و وقت زیادی را از ارسال کننده و دریافت کننده عکس تلف می کند به منظور آشنایی با اصول اولیه اسکن عکس ، آرشیو عکس ، قرار دهی عکسها بر روی اینترنت و خلاصه آشنایی عکاسان با عکس و اینترنت مقرر شده است در هفته آینده جلسه آموزشی توسط سایت سایت عکاسی برگزار شود به همین منظور از علاقه مندان به شرکت در ایران جلسه دعوت می شود تا آمادگی خود را تا پایان هفته به سایت اعلام نمایند . مکان و زمان متعاقبا” اعلام خواهد شد .