مرکز نشر دانشگاهی از امروز ۱۷ آبان ماه تا ۲۹ آبان اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب‌های خارجی نموده است در مجموعه کتاب‌های هنر فهرست کتابهای عکاسی نیز وجود دارد.
نمایشگاه مرکز نشر دانشگاهی در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) نبش خیابان نهم شماره ۸۵ واقع است. ساعت کار از شنبه تا چهارشنبه ۸/۳۰ تا ۱۵/۳۰ و پنج شنبه ها ۸/۳۰ تا ۱۳/۳۰ آماده ارایه خدمات است.