vara.jpg

دومین نمایشگاه عکس گروه ورا با عنوان شهر دیگر از روز شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۲ در گالری سیحون برگزار می شود . در این نمایشگاه عکسهای مهرداد نراقی . صالح تسبیحی . امیر حسین ابن الدین و صدرا وجدانی به نمایش در می آید . افتتاحیه : ۲۴ آبان ۸۲ از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر بازدید تا ۲۹ آبان ۸۲ از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر