در نمایشگاه عکس عکاسان ایرانی در دانشگاه لندن، زندگی شهری در ایران معاصر در معرض دید علاقمندان قرار داده شده و ده عکاس جوان ایرانی کارهای خود را در آن به نمایش گذاشته اند.
یلدا معیری، جواد منتظری، امید صالحی، حمیده ذوالفقاری، مهرانه آتشی، حنا دارابی، بهمن جلالی، فرزانه خادمیان، عرشیا کیانی، عباس خسروی عکاسانی هستند که آثارشان را به لندن آورده اند.
این توضیح ضروری به نظر می رسد که آقای بهمن جلالی از اساتید و پیشکسوتان عکاسی ایران هستند و همچنین دبیر چهارمین دو سالانه عکس ایران که در خبر بی بی سی به آن اشاره نشده .