دوربین دیجیتال عنوان وبلاگی است که آقای محمدرضا شهبازی از تیرماه ۱۳۸۲ راه اندازی کرده است و در آن به طور مرتب اطلاعات مفیدی درباره دوربین دیجیتال و عکاسی به زبان فارسی می‌نویسند. نظر به تخصصی بودن فعالیت ایشان از سوی سایت عکاسی پیشنهاد انتقال وبلاگشان را به سایت عکاسی مطرح کردیم که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. ضمن سپاس و تشکر از ایشان از این پس می‌توانید مطالب این وبلاگ و مطالب جدید را در بخش مقالات عکاسی دیجیتال سایت عکاسی مطالعه کنید.