logo20.gif


این نمایشگاه با عنوان سفری به سوریه در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۲ از ساعت ۱۷تا۲۰ در عکسخانه شهر افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۲۸ آذر ادامه دارد و علاقه مندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر ازاین نمایشگاه بازدید کنند.
عکسخانه شهر : میدان هفت تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز تلفن ۸۸۴۸۹۹۳