نمایشگاه عکسهای ثریا درم بخش از ایل قشقایی امروز پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۲ در گالری نشر ثالث افتتاح شد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد . ادامه مطلب و مصاحبه با وی را در روزنامه ایران بخوانید.