اولین سایت فنی، تخصصی عکاسی به منظور گسترش هر چه بیشتر فعالیت خود در زمینه اطلاع رسانی تخصصی عکاسی از علاقه مندان به همکاری دعوت می نماید.
شرایط همکاری
•تسط کامل به زبان انگلیسی
•توانائی ترجمه متون تخصصی عکاسی
•تعهد در انجام به موقع مسئولیت محوله
شما می توانید مشخصات و پیشنهاد خود را در مورد نحوه همکاری (حقوق مورد نظر) به آدرس سایت ارسال نمایید. دانشجویان و فارغ التحصیلان عکاسی از اولویت برخوردارند.