از روز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۲نمایشگاه عکس کلاژ مسعود انصاری در گالری راه ابریشم بر پاست. در این نمایشگاه ۲۱ اثر رنگی در ابعاد ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر به نمایش در می آید.
افتتاحیه: شنبه ۱۵/۹/۸۲ از ساعت ۵ تا ۳۰/۸ بعد از ظهر
بازدید: تا ۴ دی ۱۳۸۲ از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ بعد از ظهر
گالری راه ابریشم : بلوار آفریقا . خیابان تابان شرقی . شماره ۷۵