davat-name.jpg
از روز پنج شنبه ۴ دی ماه نمایشگاه عکس گروهی ایلیا تهمتنی و آرش خسرو نژاد با عنوان کنتراست در گالری فاتی ما بر پاست . افتاحیه : ۵ شنبه ۴ دی ۱۳۸۲ بازدید : ۴ تا ۱۰ دی از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر ( گالری جمعه ها باز است ) گالری فاتی ما : خیابان ایرانشهر . کوی مهاجر . پلاک ۱۳