bilogo.jpg

ایندکس و گاردین جایزه خبری سال ۲۰۰۴ خود را به کاوه گلستان اعطاء کردند.


golestan.gif

کاوه گلستان. ایران: کاوه گلستان، عکاس مطبوعاتی و برنده جایزه در حادترین شرایط برای آزادی بیان کار کرد. سال ۱۹۹۸ در عراق زندگی خود را به مخاطره انداخت تا خبر حملات شیمیایی به شهرهای کردنشین را به گوش جهانیان برساند. در سال ۱۹۹۷ به خاطر فاش کردن وضعیت هولناک کودکان در پرورشگاهها و یتیمخانه ها، در ایران از فعالیت محروم شد. سال پیش در شمال عراق در اثر انفجار مین کشته شد.

نامزدهای دیگر:
جیمز میلر خبرگزار تلویزیون بریتانیا، که در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شد.
اینس پیا روزنامه نگار کلمبیایی، که مورد شکنجه شبه نظامیان قرار گرفت.
عبدالرحمان شاقوری گزارشگر اینترنتی اهل سوریه که از فوریه ۲۰۰۳ بدون محاکمه در بند است.

اصل خبر