kavehg1382.jpg عکس : حسن سربخشیان
امروز ۱۳ فروردین است . امروز ۱۳ فروردین ۱۳۸۳ است و دقایق اولیه بامداد یک سال پیش در چنین لحظاتی هیچ وقت فکر نمی کردیم که تا ساعاتی دیگر خبری غیر قابل باور خواهیم شنید . آنقدر غیر قابل باور که امروز با گذشت یک سال هنوز باورش نداریم . یک سال گذشت و به احترام و بزرگداشت او جمعه ساعت ۱۱ بر مزارش گرد هم می آییم و به او که با حقیقت زیست و در راه ثبت حقیقت کشته شد درود می فرستیم.