جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان
Kaveh Golestan Annual Photojournalism Award

همانطور که قبلا” اعلام کردیم سایت اختصاصی جایزه سالانه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان همزمان با اولین سالگرد در گذشت او توسط سایت سایت عکاسی آماده و از امروز راه اندازی شد . از این پس کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به این مسابقه از طریق این سایت به اطلاع خواهد رسید .

http://www.golestanaward.com