کاوه گلستان را از خیلی سال پیش می شناختم. همیشه او را واسطه خوبی برای انتقال «همه آن چه که هست» می دانستم. …
…ایکاش رسانه های جمعی ما این بی مهری را در حق کاوه گلستان نمی کردند. به خانواده گرامیش و بخصوص خواهر هنرمندش که که قدیمی ترین گالری نقاشی کشور را دارد تسلیت می گویم.
اصل مطلب