دوست خوب و عکاس فعال خبر گزاری AFP بهروز مهری به مناسبت اولین سالگرد کاوه گلستان سه عکس از او را برای سایت ارسال کرده بود که متاسفانه نتوانستیم آنها را به موقع به نمایش گزاریم در اینجا ضمن تشکر و پوزش از بهروز مهری عزیز و باامید به همکاری بیشتر او با سایت عکاسی این سه عکس منتشر نشده را ببینید .

kaveh01m.jpg

کاوه گلستان در جلسه پارلمان کردستان عراق در اربیل – ۲۵ فوریه ۲۰۰۳

kaveh02bm.jpg

کاوه گلستا ن و جیم میور هنگام کنترل گذرنامه برای خروج از افغانستان – ۱ دسامبر ۲۰۰۱

kaveh03bm.jpg

کاوه در شهر شیندند در نزدیکی هرات افغانستان – نوامبر ۲۰۰۱