جلسه آشنائی اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعات با سایت ها و وب لاگ های عکاسی ساعت چهار بعد از ظهر پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۳ در سالن کنفرانس خانه ی هنرمندان برگزار می شود.
انجمن صنفی عکاسان حدود ۱۸۰ عضو دارد .علاوه بر اعضا ، علاقمندان غیر عضو نیز می توانند در این جلسه شرکت کنند.
خبر از سایت کارگاه

سایت عکاسی ضمن استقبال از برپایی این جلسه و حضور در آن از اعضاء محترم انجمن صنفی و دیگر علاقه مندان و مخاطبان گرامی جهت حضور در این جلسه به منظور آشنایی و ارتباط بیشتر با سایت های عکاسی دعوت می نماید . ما در محل بر پایی این جلسه پاسخگوی سوالات شما گرامیان هستیم .