خبرر اختصاصی : از تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۰۴ با همکاری گالری راه ابریشم و موزه شرق شناسی بارسلون به مدت دو ماه نمایشگاه عکس گروهی جمعی از عکاسان ایرانی در موزه شرق شناسی بارسلون بر پاست .
در این نمایشگاه عکس های : فریدون آو . لیلا پازوکی . رامیم حایری زاده . بیتا ریحانی . ندا رضوی پور . شهاب فتوحی . ایلا گلپریان . فرهاد مشیری به نمایش در آمده است .