روزنامه ایران – عکس هاى «کاوه گلستان»، عکاس فقید مطبوعات ایران که در جریان جنگ عراق کشته شد در آینده نزدیک در چند جلد به صورت کتاب منتشر مى شود. به گزارش سایت خبرى خانه هنرمندان ایران، «لیلى گلستان» گالرى دار و خواهر «کاوه گلستان» چاپ عکس هاى او را به آینده موکول مى کند و مى گوید: «با توجه به اینکه برادرم داراى آرشیو عکس عظیمى بوده است، تصمیم گرفتیم براى ارائه بهتر، آنها را به صورت موضوعى چاپ کنیم.»گلستان مى گوید: «این عکس ها شامل موضوع هاى متفاوتى از جمله گزارش هاى خبرى، اجتماعى، جنگ و انقلاب است و برخى نیز عکس منظره است که خود کاوه آنها را گرفته است.»
«لیلى گلستان» فعلاً به برنامه جایزه «کاوه گلستان» که در مهرماه برگزار مى شود بسنده کرده ومى گوید: «برنامه اى که در حال حاضر براى کاوه در نظر داریم جایزه بهترین عکس خبرى «کاوه گلستان» است.»
براى شرکت در مسابقه اى که گلستان از آن خبر مى دهد عکاسان خبرى از اول اردیبهشت تا پانزده خرداد فرصت دارند تا کارهایشان را بفرستند.عکس ها در دو مرحله برگزیده مى شوند به گفته گلستان مرحله اول انتخاب عکس ها شهریور ماه برگزار مى شود و عکس هاى برگزیده براى شرکت در مسابقه آماده خواهند شد، ما آنها را با یک اندازه و هماهنگ چاپ خواهیم کرد.
براى شرکت در این مسابقه که برگزیده هاى آن در دهه اول مهرماه معرفى خواهند شد موضوع آزاد است.
او هفت نفر از عکاسان مطبوعاتى را با کمک هیأت اجرایى این جشنواره براى داورى بخش مسابقه که مراسم معرفى برگزیده هاى آن ۹ مهر درخانه هنرمندان ایران برگزار مى شود انتخاب کرده است.
هیأت داوران این جایزه متشکل از «بهمن جلالى»، «رعنا جوادى»، «سیف الله صمدیان»، «احمد عالى»، «جعفر پناهى» و «ابراهیم حقیقى» خواهند بود.او هدف عمده این جشنواره را کشف جوانان با استعداد در امر عکاسى خبرى معرفى مى کند.
عکاسان مطبوعاتى براى شرکت در جایزه «کاوه گلستان» تنها تا ۱۵ خرداد ۱۳۸۳ فرصت دارند که عکس هاى خود را به آدرس: تهران، خیابان دروس، خیابان شهید کماسایى، شماره ۴۲ و ۴۲.۱ گالرى گلستان ارسال کنند.


سایت عکاسی : در تنظیم خبر دقت کافی نشده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان مراجعه فر مائید