یک تشکیلات آمریکایی اعلام کرد هر ژورنالیستی که در حین کار کشته شود نامش به عنوان یادبود بر روی دیوار شیشه ای موزه ای در ارلینگتون واقع در واشنگتن دی سی حک خواهد شد و طی مراسمی از آن خبر نگار قدردانی و تجلیل می شود. این مراسم هر سال در روز ۳ May مصادف با روز جهانی آزادی بر گزارمی شود امسال نام کاوه گلستان در بین بزرگترین و معروف ترین خبر نگاران ثبت می شود و حضور اسم کاوه گلستان در این مراسم قابل توجه است . هر سال در روز آزادی اسامی خبر نگاران کشته شده به این لیست اضافه می شود و نام آنها خوانده خواهد شد طبق آمار تا کنون ۱۵۰۰ عکاس و خبر نگار در در گیرها و جنگ ها کشته شده اند .