مدتی پیش به دلیل عدم پرداخت هزینه نگهداری سایت عکسخانه شهر و تامین نشدن بودجه مورد نیاز برای این منظور سایت عکسخانه از روی شبکه اینترنت حذف شد که با تلاش و پیگیری مسئولین عکسخانه مجددا" این سایت فعال شده است . سایت عکاسی در تلاش است تا با همکاری مسئولین عکسخانه و جلب نظر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نسبت به فعال نمودن این سایت در راستای اهداف و برنامه های عکسخانه شهر اقدام نماید.