فعالیت های جمعیت هلال احمر در زلزله بم در نمایشگاه عکسی تحت عنوان زخم و مرهم از ۱۹ اردیبهشت ۸۳ تا ۳۰ اردیبهشت در گالری موزه ملی هلال احمربرپاست .
خیابان ولی عصر . خیابان شهید یاسمی . مرکز جامع توانبخشی