رقص زمین عنوان نمایشگاه عکس از ارگ تاریخی بم است که شامل عکس های دو دهه اخیر محمد رضا جوادی از ارگ است.
این نمایشگاه در روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۸۳ افتتاح شده و تا ۱۳ خرداد ماه ادامه خواهد داشت .
درروز چهارشنبه ۳۰ /۲/۸۳ ساعت ۱۸ میزگردی در محل نمایشگاه بر گزار خواهد شد .
مکان : مرکز فرهنگی هنری صبا و نگار خانه خیال
میدان فلسطین- ضلع شرقی سینما فلسطین خیابان شهید مظفر- پلاک ۵۳