طی هماهنگی به عمل آمده با مدیر محترم گروه عکاسی دانشگاه هنر مقرر شده است که یک نشست تخصصی تحت عنوان « اینترنت و عکاسی » توسط سایت سایت عکاسی در دانشگاه هنر برگزار شود. این برنامه، به احتمال زیاد در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه در این دانشگاه بر گزار حواهد شد و در تلاش هستیم تا ورود برای عموم آزاد باشد . اطلاعات دقیق در این زمینه را شنبه شب در وبلاگ بخوانید .