از امروز جمعه در گالری هفت ثمر عکس های کیمیا رهگذر به نمایش در خواهد آمد.
گالری هفت ثمر : خیابان مطهری . کوه نور . کوی پنجم . پلاک ۲۵