هفته گذشته قسمت اول مصاحبه بهمن جلالی با روزنامه شرق را خواندید و این هفته قسمت دوم این مصاحبه را بخوانید .
بهمن جلالی :
…نه فقط به عنوان عکاس مطبوعاتى، هر آدم دیگرى که شما مى بینید. ما تربیت نشدیم که با همدیگر گفت وگو کنیم، ما تربیت نشدیم سر یک میز بنشینیم و بر سر یک مقوله بحث کنیم، بدون اینکه دعوایمان شود. در آموزش مان که چنین اجازه اى به ما ندادند…