از روز شنبه ۱۶ خرداد نمایشگاه گروهی عکاسی از مناظر شهری با همکاری فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی در گالری آبان برگزار می شود .
گالری آبان . تقاطع کارگر و فاطمی غربی . خیابان اعتماد زاده . پلاک ۳۵
ساعت بازدید: ساعت ۱۶ تا ۲۰ به مدت یک هفته