آقای دکتر هادی شفاییه هرگز از یاد نمی روید.

چندی قبل در پاسخ نظر خواهی که در زمینه ی کادر مربیگری عکاسی در این سایت پست شده بود اظهار داشتم که جای استادان هنرمندی چون دکتر هادی شفاییه خالی است . سخنی به گزاف نگفته بودم اما برای استاد تعجب آور بود که هنوز در عرصه ی هنر ایران یادی از او به میان می آید . آقای نیما شفاییه فرزند استاد در ایمیل ارسالی اش می گوید : پدرم از این که از یاد نرفته و هنوز نام و نشانی از او باقی است خشنود می باشد .
اما دلیلی ندارد که چنین هنرمندی از یاد برود . مردی که ۵۰ سال در عرصه ی عکاسی کشور می درخشید و سِمت استادیِ بسیاری از استادان کنونی را داشت آنقدر وارسته و خاضع است که انتظار ندارد حتی از او یادی به جای مانده باشد . ولی آقای نیما شفاییه به پدر بزرگوارتان بگویید گرچه این جا را ترک کرده اید اما جامعه هنر ایران به وجودتان افتخار می کند و از شما به بزرگی یاد می نماید . او به راستی یوسف کارشِ ایران است .


کرامت منظوری

سایت عکاسی از استاد شفاییه یا فرزندان ایشان استدعا دارد با ما تماس بگیرند.
با سپاس