در ادامه برنامه دومین همایش فلسفه هنر در روزهای ۱۹-۲۰و۲۱ خرداد ۸۳ از ساعت ۱۷ – ۱۹نشست جایگاه نقد در عکاسی با حضور دکتر مرتضی حیدری-حمید سوری و فرشید آذرنگ در تالار ۲ اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان حافظ تقاطع سمیه برگزار می شود .