drhaydare.jpg
مهری شیربتی – سایت عکاسی

سه شنبه ۱۹ خرداد ۸۳
تالار۲ اندیشه –حوزه هنری
بیرون از تالار آقای جوانی مراجعین را به محل جلسه راهنمایی میکند.صندلی ها در دوطرف سالن چیده شده اند ودر مقابل حاضرین پرده نمایش وتریبونی است که دکتر حیدری در پشت آن جلسه را آغاز می کند.
“روزی عنوان کردم بزودی عکاسی ما جایگاه خاصی در جهان پیدا می کند واکنون می بینیم که بسیاری از دانشجویان آن روز اکنون افرادی مطرح درعکاسی ایران می باشند .و حال ضروری است که بیشتر به مفهوم خود عکاسی به عنوان یک هنربپردازیم”
دکتر حیدری ابتدا به تبیین موضوع بحث(شیوه نقادی) پرداخت وسپس معنی کلمه “نقد”وتاریخچه ان رادر زبان عرب ویونان باستان بیان نمودند. وی نقد را “سنجش”و “جدا کرن سره از ناسره” ویافتن “بهتر”در مقایسه بیان کردند.
وی ابتدا به مقایسه عکسهای اولیه با نقاشی آن دوره پرداختند واینکه عکاسی در ابتدا اصول زیبایی شناسی خود را از نقاشی وام گرفت.
در ادامه انواع نقد: نقد ساختاری(فرمالیتی)- فنی- توصیفی- روانشناسانه- جامعه شناسانه ونقد فلسفی تشریح شد.
در نقد ساختاری روی تجزیه وتحلیل جزء به جزء عکس وسپس نقد آن تاکید شد ودر نقد توصیفی بیان شد که توصیف باید ما رابه معنای نهفته متن رهنمون سازد.
در نقد روانشناسانه دکتر حیدری به نمایشگاه اخیر خود(بداهه) اشاره کرد:”حتی گاهی به پسرم می گویم رنگی را روی بوم بریزد بعد حرکت رنگ اثری می سازد که می تواند بیانگر حالات روانی خالق خود در آن لحظه ویا در پیش زمینه روانی وی باشد”
همچنین ایشان نقد فلسفی وروانشناسانه را درمقابل نقد جامعه شناسانه برشمردند واینکه در نقد فلسفی نوع نگرش هنرمند مهم است.(در حین صحبت موبایل آقای دکتر زنگ زد واوبا خنده آن را پارازیت زندگی بشری دانست).
با خاموش شدن چراغ – نمایش عکس ونقد آنها با همکاری حاضرین در سالن شروع شد.پرتره هایی از رودن-انیشتن- هنری مور- شطرنج بازو… وعکسهایی از یوجین اسمیت- اندره کرتچ- کودلکا- انسل آدامز و…
در حین دیدن عکسها حاضرین از فلاش عکاسان حاضر درسالن شکایت داشتند کم کم صدای اعتراض ها بلند شد تا جاییکه یک نفر بلند خطاب به عکاسان گفت: بسه دیگه!
دکتر حیدری درصحبت های خود اشاره جالبی به عکسی از یوجین اسمیت کرد که در کتاب درس کلاس چهارم آنها بوده(عکسی که اسمیت از آلبرت شوایتزر –پزشکی که درآفریقا کار میکرده و اسمیت دو هفته به دنبالش بوده تا اوراپیدا کرده واز او عکس بگیرد.
همچنین عکسهایی از مجتبی آقایی- بهار نازو ناطقی مورد نقد قرار گرفت.
در پایان به دلیل کمبود وقت جلسه پرسش وپاسخ به روز پنج شنبه موکول شدوحضار به سمت سالن پذیرایی راهنمایی شدند.

آقای طهماسب پور عکاس وپژوهشگر می گوید”: باید کارشناس نقد بیاورند که به تاریخ عکاسی ورویدادها وتحولات عکاسی ایران وجهان آگاه باشد ولی آنچه ما دیدیم یک نقد پیش پا افتاده وتوصیفی صرف بود”
گلاره دانشجوی عکاسی دانشگاه آزاد می گوید”:به نظرم خوب بود خصوصا اسلاید هایی که نمایش داده شد و همچنین آشنایی با انواع نقد مفید بود.”
آقای سلیمانی از اساتید عکاسی دانشگاه تقابل بیشتر با نظر حاضرین را ضروری تر می داند ومی گوید:”آقای دکترحیدری بیشتر با دیدگاه نقاشانه خود بحث را دنبال می کردند .فکر می کنم در جلسات روزهای آینده با حضور آقایان سوری و آذرنگ بحث ها تخصصی تر وکامل تر شود.”