متن زیر به موقع به دست ما نرسید با پوزش از تاخیر طولانی گزارش نشست شب دوم جایگاه نقد در عکاسی را بخوانید .
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۸۳
تالار ۲ اندیشه –حوزه هنری
ساعت ۱۷
“دوست داشتم اسم جلسه این بود:هم نوایی قلم مو ولنز “
آقای حمید سوری-مدیر پژوهش موزه هنرهای معاصر-سخنان خود را با این جمله آغاز میکند و ادامه می دهد:تاکید بیشتر من بر تاثیر عکاسی بر نقاشی در چهار دهه اخیر است.سپس به استفاده از عکس در نقاشی پرداخته و با نمایش آثاری از هنرمندان دهه ۶۰ (که آن را دهه مهم در عکاسی معاصر برشمرده) می پردازد.
آثاری از :راشن برگ-جاسپر جونز- اندی وارهول و هنرمندان دیگر پاپ آرت که تاثیر توجه به نشانه ها و رسانه هایی چون تلوزیون و عکس وخاصیت “تکثیر” این رسانه ها در آثارشان کاملا مشخص است.
ایشان در ادامه توضیحات به هنر فتوریالیسم می پردازد :”هنرمند می کوشد جهانی بسازد که مانند عکس شود- جهانی از دید لنز”. دوره ای که هنرمندان جذب منطق عکاسانه می شوند. تصاویری که واضح و فوکوس نیست (همچون آثار نقاشی ایشتر که هم اکنون نمایشگاهی از آثار او در موزه هنرهای معاصر دایر است).وی سپس به دوره های بعدی وسرانجام به نیو اکسپرسیونیست ها می پردازد:پیدایش رسانه تلفیقی”اینتر مدیا” آثاری از نقاشی روی عکس.”نقاشی وسیله ای می شود برای عکس”. دستکاریهای کامپیوتری – استفاده از سایر متریال و… همه در جهت کنار گذاردن بازنمایی دقیق وتاثرات شخصی انسان از طبیعت می پردازد.
در ساعت دوم جلسه با سوال آقای آذرنیا در مورد صحبت های آقای سوری پرسش و پاسخ حاضرین آغاز می شود که اغلب پیرامون وضعیت کنونی در دنیای هنر معاصر است.
آقای سوری در اعتراض یکی از حضار به حضور هنر پست مدرن در ایران و عدم تبادل ارتباط با مخاطب گفت:ما باید وباید با هنرهای معاصر آشنا شویم ولی هنر جدید بدون تئوری وجود ندارد.ما باید بیان خود را پیدا کنیم.آموزش ما باید سیستماتیک عمل کندو به نیازهای هنر معاصر بیشتر توجه کند.ازنیمه دوم قرن ۲۰ اکثر هنرمندان مطرح جهان از دانشگاه ها بیرون آمدند ولی درایران اینگونه نیست.
آقای سوری در توضیح تفاوت مفاهیم ارزشی هنر جدید می گوید:”هر شلخته بازی قبول نیست. این مفاهیم تعدیل و بنیادین شده ولی بازگشت به موضوع جایگاه خود را دارد. ما آنچه را اعتقاد داریم بیان می کنیم . قبلا منتقد باید خنثی وبی نظر نقد می کرد ولی امروزه می گوییم هیچکس نمی تواند بدون اعتقادات وپیش داشته ها و مفاهیم بینشی خود به نقد یک اثر بپردازد.چون تمام آنچه ما از پیرامون خود دریافت می کنیم توسط مغز بر اساس تمام پیش داشته هایش تجزیه تحلیل و ثبت می شود.
در پایان آقای سوری از اینکه بجای موضوع اصلی همایش(نقد عکس) وارد حوزه های دیگر شدند معذرت خواسته وعلت آن را عدم آمادگی کامل خود عنوان کردند.”صحبت امروز من اصلا نقد نبود-شرمنده ام”.