هفتادوهشتمین دوره نمایشگاه های خانه عکاسان ایران روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه افتتاح واز ۲۷ الی ۳۰ تیر ماه دایر خواهد بود.
نمایشگاه های این دوره :
تالار یک:”عکاسی بدون دوربین”آثاری از بابک کسمایی(فارغ التحصیل کارشناسی عکاسی از دانشکده صدا وسیما)
مجموعه کسمایی روی برگ وقسمتی از گیاهان متمرکز شده که طبق توضیح خودشان به سه بخش تقسیم می شود:بخش نخست از گذاشتن مستقیم سوژه روی کاغذ عکاسی –بخش دوم قرار دادن سوژه توی دستگاه آگراندیسور ودسته سوم ترکیب اینهاست به اضافه تزریق بافت و دستکاری عکسها.بابک کسمایی سعی بر این داشته تاگونه ای دیگر از حیات را از ترکیب آنها باذهن خود ایجاد کند.

تالار دو: “صد برگ خاطره” آثاری ازطیب کشفی مقدم(دانشجوی معماری دانشگاه آزاد تبریز)
عکاس این عکسها راثبت تصویر خاطره ای میداند که از نگاه به هر موضوع در ذهن نقش می بندد . کشفی مقدم برای رسیدن به این برداشت های فلسفی ذهن خود ب ترکیب حرکت دوربین – سوژه ونگاتیو تجربه های جالبی را به نمایش گذاشته است.عکسها به صورت پلات رنگی و بدون رتوش ارائه شده است.

تالار سه: آثار امیر شیر محمدی
(آثار به نمایش درآمده به انتخاب فرهاد فخریان)
امیر شیر محمدی بدون توضیح درمورد خود وآثارش ما را فقط به تماشای عکسهایش دعوت می کند!