امشب همه هنر مندان و عکاسان در خانه هنرمندان ایران مهمان تصویر سال و آقای صمدیان بودند. و به رسم سال قبل به یادگار عکس گرفتند. بر روی عکس کلیک کنید تا بزرگتر ببینید!