فرهنگسرای هنر ( ارسباران ) از شنبه ۶ تیر ۱۳۸۳ عکس های آقای کریم عارفی را به نمایش خواهد گذاشت . این نمایشگاه تا ۱۶ تیر برای بازدید علاقه مندان برپاست .
افتتاحیه : شنبه ۶ تیر از ساعت ۵ تا ۸
بازدید از ۷ تا ۱۶ تیر از ساعت ۹ تا ۱۸
فرهنگسرای هنر. خیابان شریعتی . خیابان جلفا . تلفن : ۲۸۷۲۸۱۸۲۰