سومین جلسه آموزشی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران با بررسی دوربین های دیجیتال کانن در خانه هنر مندان ایران بر گزار شد . د راین جلسه، با حضور مسئولین بخش دیجیتال شرکت آفوما ر نماینده انحصاری دوربین های عکاسی و فیلمبردار ی کانن در ایران دوربین های کانن EOS 10D – EOS 300D و Power Shat Pro1 به حاضرین معرفی شد .

canon4383.jpg


در حاشیه: اگر چه این جلسات توسط کمیته آموزش انجمن صنفی عکاسان مطبوعات بر گزار می شود اما بیشتر پرسش های حاضرین در خصوص خدمات و پشتیبانی و سرویس های ویژه برای عکاسان مطبوعات و از همه بیشتر قیمت محصولات می باشد و کمتر شاهد پر سش و پاسخ های فنی، تخصصی و کاربردی از سوی حاضرین در جلسه می باشیم . شایسته است ضمن تفکیک مسایل صنفی و حمایتی با موضوعات آموزشی کمیته آموزش انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ترتیبی اتخاذ نماید تا جلسات آینده با رویکردی آموزشی برگزار شود.