با توجه به ابهام در تاریخ آخرین مهلت ارسال عکس برای جایزه هنر و نیایش طی تماس با آقای دکتر اکبر عالمی دبیر محترم این جایزه ایشان اعلام داشتند آخرین مهلت ارسال آثار در مرحله اول ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۳ می باشد .
همچنین سایت اختصاصی جایزه هنر و نیایش نیز به آدرس http://www.artwp.org راه اندازی شده است .