از روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ نمایشگاه گروهی عکس در گالری اثر برگزار می شود . این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ مرداد ماه ادامه خواهد یافت آثار ۲۳ عکاس را به نمایش خواهد گذاشت.

در این نمایشگاه گروهی آثار: صله ابو طالب / مهرداد افسری / پریسا انواریان / دادبه بصیر / مجید پناهی / شهریار تو کلی / بهمن جلالی / رعنا جوادی / جمشید حاتم / آرش حنایی / آرمین ذوقی / آنوش سعید نیا / نیما علیزاده / صبا علیزاده / علیرضا فانی / بهزاد فیروزی / نغمه قاسملو/ شادی قدیریان / مینا کریمی / غزال مهربان / همیلا وکیلی / پیمان هوشمند زاده و آرش یداللهی ارائه شده است.

زمان : ۱۰ تا ۲۱ مرداد ۱۳۸۳
ساعت بازدید : ۱۱ صبح تا ۸ شب
شنبه ۱۷ مرداد گالری تعطیل است.

گالری اثر.خیابان ایرانشهر . خیابان برفروشان. شماره۱۳ تلفن : ۸۳۲۶۶۸۹