barrett1.jpg

عصر روز گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس گروهی در گالری اثر،گفتگو کوتاهی با دکتر تری برت که در حال بازدید از نمایشگاه بود انجام دادیم که در زیر می خوانید.

•آقای برت نظر شما در مورد این نمایشگاه چیست ؟
من از دیدن عکس های این نمایشگاه شگفت زده شدم . عکس ها بسیار نو ، تازه و در سطح بین المللی هستند .
این عکس ها در عرصه بین المللی می توانند جایگاه خوبی داشته باشند. بنظر من برای عکاسان ایرانی امتیاز است که آثار خود را خارج از کشور نیز به نمایش بگذارند.
در بیشتر عکسها کشمکش و درگیری برای یافتن هویت را می بینیم . برای پاسخ به این سوال که ، من به عنوان یک ایرانی یا یک زن ایرانی چه کسی هستم ؟
همچنین در بعضی از این تصاویر ردی از عصبانیت نیز وجود دارد.

• چه تفاوتی بین این نمایشگاه و نمایشگاه های برگزار شده در غرب می بینید ؟
این نمایشگاه از نظر تکنیکی و مفهومی حرفه ای است . من ازا ین واقعیت که سبک ها و دید گاههای متفاوتی د رعکاسی ایران وجود دارد لذت می برم ، تنها یک دید گاه خاص و برجسته وجود ندارد و این خیلی سالم به نظر می رسد .
به نظر من بعضی از تصاویر معرف فرهنگ خاص ایرانی است و بعضی مبهم یا جهانی
در عکاسی ایران و خاور میانه تصاویر کلیشه ای به ندرت می بینم و این مسئله باعث می شود، به ایران جور دیگری نگاه کنم ،
به گونه ای متفاوت از آنچه د رتلوزیون و رسانه هایی که درغرب نشان داده می شود و این برای من اگاهی جدیدی است نسبت به ایران .

گزیده ای از عکس های نمایشگاه گروهی در گالری اثر

مصاحبه و ترجمه : کتایون جوان