از روز شنبه ۲۴ مرداد در گالری جدید و متفاوت رباط نمایشگاه عکس امید مهدیزاده برپاست. برای آنها که تا به حال به گالری رباط نرفته اند فرصت بسیار خوبی است تا ضمن بازدید از این نمایشگاه از محل گالری هم بازدیدی داشته باشند. در آینده درباره گالری رباط و مدیریت آن بیشتر خواهیم گفت.
بازدید : ۲۴ مرداد تا ۲ شهریور از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر
گالری رباط : بزرگراه شهید گمنام – خیابان جهان آرا – کوچه ۱۴ غربی ( عزیزی ) پلاک ۷۶