نمایشگاه عکس رودین حمیدی و سام جابرانصاری از ۲۳ تا ۲۸ مرداد ۱۳۸۳ در گالری آتبین برگزار می شود. ساعت بازید ۵ تا ۹ بعد از ظهر
گالری آتبین. خیابان ولی عصر.نرسیده به چهارراه پارک وی . کوچه خاکزاد.پلاک ۱+۱۲