اگر قصد سفر به آلمان و بازدید از نمایشگاه فتو کینا را دارید فقط فردا یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ را فرصت دارید تا با مراجعه به اتاق بارگانی ایران و آلمان اقدامات لازم جهت سفر را انجام دهید. فراموش نکنید، فردا آخرین فرصت !