«چند فریم اینوری از اونور» عنوان نمایشگاهی است که از فردا ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ در فرهنسگرای نیاوران افتتاح می شود. عکس های این نمایشگاه از مجوعه عکس های سفر اروپا در تابستان ۸۲ حاصل تلاش : فرناز منجزی کوچک – سیمین جنود – سولماز فرهنگ دره شوری – امیرحسین عرب خردمند است.
افتتاح : ۲۵ مرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۲
بازدید : ۲۶ تا ۳۱ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۲۰ جمعه ۱۴ تا ۲۰