با توجه به درج نام سایت عکاسی در خبر« نخستین نشست غیردولتی عکاسان کشور» در سایت خبرگزاری ایسنا به اطلاع می رسانیم که سایت عکاسی از برپایی این نشست بی اطلاع بوده و در این جلسه حضور نداشته است.

ضمن آرزوی موفقیت برای برگزار کنندگان این نشست امیدواریم به منظور جلوگیری از تکرار تجربه های ناموفق گذشته برگزار کنندگان محترم اهمیت و توجه بیشتری به امر مهم اطلاع رسانی داشته باشند.