ایسنا – نخستین جلسه رسمی عکاسان ایران؛برای تشکیل “انجمن ملی عکاسان ایران”

نظر شما چیست ؟